Telefon
WhatsApp
Türkiye’nin de dâhil olduğu analizde güneş lider konumda
Türkiye’nin de dâhil olduğu analizde güneş lider konumda

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) yayımladığı  “Küresel Yenilenebilir Enerji Görünümü Raporu”nun ek analizlerinden olan, Enerji Dönüşümde Asya’nın Kalanı Raporu’nda (Energy Transformation Rest of Asia), Türkiye’nin de dâhil olduğu 16 Asya ülkesindeki istihdam verilerine yer verildi.

IRENA’nın 2030 ve 2050 yıllarında ulaşılabilecek istihdam oranları analizine göre, bu bölgede yenilenebilir enerji alanında, 2030 yılında 3 milyon 795 bin, 2050 yılında ise 5 milyon 164 bin kişi istihdam edilebilir.

Analize göre, enerji sektöründe toplam istihdamın 2050 yılında 14 milyon 759 bin olması beklenirken, enerji alanının toplam ekonomideki istihdam payının 2030’da yüzde 1,2, 2050 yılında ise yüzde 0,9 olacağı tahmin ediliyor.

Analizde belirtilen ayrıntılı istihdam tahminleri ise şu şekilde:

*PES-Planned Energy Scenario – Planlanan Enerji Senaryosu

*TES- Transforming Energy Scenario – Dönüşen Enerji Senaryosu

Tablonun kaynağı: IRENA-Enerji Dönüşümde Asya’nın Kalanı Raporu

 

Planlanan Enerji Senaryosu: Paris Anlaşması kapsamında sunulan Ulusal Katkı Beyanları’ndaki (Nationally Determined Contribution, NDC) mevcut planlar ile planlanmış diğer hedef ve politikalara dayanıyor.

 

Dönüşen Enerji Senaryosu: Yenilenebilir enerji teknolojilerinin ve enerji verimliliğinin, iklim hedeflerine katkı sunacak biçimde ve hızda artırılması varsayımına dayanan ve iddialı olduğu kadar gerçekçi de olan seçenekleri değerlendiriyor.

 

Güneş lider konumda

En fazla istihdam yaratabilecek alanın güneş enerjisi olarak değerlendirildiği analize göre, 2050 yılına gelindiğinde bölgede  2 milyon 504 bin kişi bu alanda istihdam edilebilir.

Yenilenebilir enerjinin istihdamdaki payı yüzde 35

Analizde yenilenebilir enerji alanındaki istihdamın enerji sektöründeki payının, 2030 yılında yüzde 24,4, 2050 yılında ise 35’e yükselmesi ön görülüyor.

Araştırmada, diğer yenilenebilir enerji alanlarındaki ayrıntılı senaryolar ise şu şekilde:

 

Tablonun kaynağı: IRENA-Enerji Dönüşümde Asya’nın Kalanı Raporu

TEKLİF FORMU